Przejdź do treści

Umów wizytę

Wybierz komórkę i lokalizację

Urząd Stanu Cywilnego

 • Obsługa spraw z zakresu stanu cywilnego - stanowisko nr 1
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 974
  zgłoszenie urodzenia dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zaświadczenia z akt stanu cywilnego, imiona i nazwiska inne sprawy
 • Obsługa spraw z zakresu stanu cywilnego - stanowisko nr 2
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 507
  zgłoszenie urodzenia dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zaświadczenia z akt stanu cywilnego, imiona i nazwiska inne sprawy
 • Obsługa spraw z zakresu stanu cywilnego - stanowisko nr 3
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 590
  zgłoszenie urodzenia dziecka zawarcie związku małżeńskiego zgłoszenie zgonu zaświadczenia z akt stanu cywilnego zmiana imion i nazwisk inne sprawy wymeldowania administracyjne wnioski o ujęcie w rejestrze wyborców

Wydział Organizacyjny

 • potwierdzenie profilu zaufanego
  Brak dostępnych terminów
  Umawianie wizyt do potwierdzenia profilu zaufanego.

Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska

 • Obsługa Punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"
  Brak dostępnych terminów
  Obsługa Punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"

Wydział Podatków i Opłat

 • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - stanowisko nr 1
  Brak dostępnych terminów
  Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - składanie deklaracji, informacji, korekta, określenie wysokości zobowiązania
 • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - stanowisko nr 2
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 1467
  Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - składanie deklaracji, informacji, korekta, określenie wysokości zobowiązania
 • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - kontrola podatkowa
  Brak dostępnych terminów
  Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - kontrola podatkowa
 • Podatek od środków transportu
  Brak dostępnych terminów
  Podatek od środków transportowych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta, określenie wysokości zobowiązania

Wydział Spraw Komunalnych Referat Gospodarki Odpadami

 • Obsługa gospodarki odpadami - Kierownik
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 4026
  1. Złożenie, korekta, zmiana Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Złożenie wyjaśnień w sprawie prowadzonej kontroli dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Wpis/ zmiana wpisu do Rejestru działalności regulowanej. 4. Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 5. Inne sprawy związane z odbieraniem odpadów.
 • Obsługa gospodarki odpadami - płatności i egzekucja należności
  Brak dostępnych terminów
  1. Złożenie, korekta, zmiana Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Płatności, egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4. Inne sprawy związane z odbieraniem odpadów.
 • Obsługa gospodarki odpadami - stanowisko ds kontroli
  Brak dostępnych terminów
  1. Złożenie, korekta, zmiana Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Złożenie wyjaśnień w sprawie prowadzonej kontroli dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Inne sprawy związane z odbieraniem odpadów.

Wydział Spraw Obywatelskich

 • Ewidencja ludności.
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 339
  1. Złożenie wniosku o zameldowanie/wymeldowanie. 2. Zaświadczenia z ewidencji ludności. 3. Udostępnienie danych osobowych. 4. Numer PESEL - zwykły NIE UKR 5. PESEL UKR - rezerwacja telefoniczna 061 8 130 011 wew, 58
 • Obsługa działalności gospodarczej, koncesje alkoholowe i licencje TAXI
  Brak dostępnych terminów
  ewidencja działalności gospodarczej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych licencje TAXI
 • Dowody osobiste - stanowisko nr 1
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 85
  1. Przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego 2. Odbiór dowodu osobistego 3. Zgłoszenie utraty/ zniszczenia dowodu osobistego 4. Kradzież tożsamości 5. Zawieszenie/ odwieszenie e-dowodu 6. Nadawanie PIN/PUK
 • Dowody osobiste - stanowisko nr 2
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 117
  1. Przyjmowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego 2. Odbiór dowodu osobistego 3. Zgłoszenie utraty/ zniszczenia dowodu osobistego 4. Kradzież tożsamości 5. Zawieszenie/ odwieszenie e-dowodu 6. Nadawanie PIN/PUK

Ułatwienia dostępu: