Przejdź do treści

Umów wizytę

Wybierz komórkę i lokalizację

Urząd Stanu Cywilnego

 • Obsługa spraw z zakresu stanu cywilnego - stanowisko nr 1
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 773
  zgłoszenie urodzenia dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zaświadczenia z akt stanu cywilnego, imiona i nazwiska inne sprawy
 • Obsługa spraw z zakresu stanu cywilnego - stanowisko nr 2
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 177
  zgłoszenie urodzenia dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zaświadczenia z akt stanu cywilnego, imiona i nazwiska inne sprawy
 • Obsługa spraw z zakresu stanu cywilnego - stanowisko nr 3
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 1441
  zgłoszenie urodzenia dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, zaświadczenia z akt stanu cywilnego, imiona i nazwiska, inne sprawy

Wydział Podatków i Opłat

 • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - stanowisko nr 1
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 2
  Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - składanie deklaracji, informacji, korekta, określenie wysokości zobowiązania
 • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - stanowisko nr 2
  Brak dostępnych terminów
  Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - składanie deklaracji, informacji, korekta, określenie wysokości zobowiązania
 • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - kontrola podatkowa
  Brak dostępnych terminów
  Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - kontrola podatkowa
 • Podatek od środków transportu
  Brak dostępnych terminów
  Podatek od środków transportowych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta, określenie wysokości zobowiązania

Wydział Spraw Komunalnych Referat Gospodarki Odpadami

 • Obsługa gospodarki odpadami - Kierownik
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 646
  1. Złożenie, korekta, zmiana Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Złożenie wyjaśnień w sprawie prowadzonej kontroli dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Wpis/ zmiana wpisu do Rejestru działalności regulowanej. 4. Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 5. Inne sprawy związane z odbieraniem odpadów.
 • Obsługa gospodarki odpadami - płatności i egzekucja należności
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 110
  1. Złożenie, korekta, zmiana Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Płatności, egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4. Inne sprawy związane z odbieraniem odpadów.
 • Obsługa gospodarki odpadami - stanowisko ds kontroli
  Brak dostępnych terminów
  1. Złożenie, korekta, zmiana Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Złożenie wyjaśnień w sprawie prowadzonej kontroli dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 3. Inne sprawy związane z odbieraniem odpadów.

Wydział Spraw Obywatelskich

 • Ewidencja ludności.
  Umów wizytę Liczba dostępnych terminów: 236
  1. Złożenie wniosku o zameldowanie/wymeldowanie. 2. Zaświadczenia z ewidencji ludności. 3. Udostępnienie danych osobowych. 4. Nadawanie nr PESEL.
 • Obsługa działalności gospodarczej - koncesje alkoholowe
  Brak dostępnych terminów
  ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ułatwienia dostępu: